Szociális Szakápolási Központ Vásárosnamény

4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5.

 

Az intézmény bemutatása

 

A Szociális Szakápolási Központ Vásárosnamény Vásárosnamény városában, a Bíborka Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye derecskei központjától mintegy 130 km távolságra található.

Vásárosnaményban 1952-ben kezdte meg működését a Járási Szülőotthon, amely némileg kibővülve 1958. október 6-tól már mint kórház fogadta a betegeket. A nagy változás 1966-ban következett be, amikor átadták az új, akkor modernnek számító 3 emeletes kórházat, amelyben helyet kapott a belgyógyászat, a sebészet, a szülészet és a gyermekgyógyászat, valamint a laboratórium és a röntgen. 1968-ban kezdte meg működését a fül-orr gége osztály 15 ággyal a régi szülőotthon helyén. Ekkorra a kórházi ágyak száma 235 lett. A járóbeteg-ellátás a kórházi fekvőbeteg-ellátást követően fokozatosan indult meg a régi, nem betegellátásra tervezett épületekben. Az orvos és szakdolgozói létszám fokozatosan bővült, az intézmény a 70-es évek végére a megye egyik legjobb kórháza lett, később viszont a környező kórházak megerősödése miatt veszített felvevőterületéből, egyre kevesebb beteget látott el. Gyakoriak voltak a tulajdonosváltások is. Kezdetben a Megyei Tanács 3. számú kórháza volt, majd 1970-től a Járási Tanács tulajdonába került. 1976-1978 között a kisvárdai kórházhoz csatolva, azzal egy irányítás alatt működött. 1979-től a Vásárosnaményi Városi Tanács, 1990-től pedig a Vásárosnaményi Városi Önkormányzat gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

 

A szakápolási központ vonatkozásában az érintett ingatlanrészekben (III. és IV. emelet) 1-2-3-4 ágyas szobák találhatóak, melyek a szükségleteknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelő felszereltséggel rendelkeznek. A szintek lifttel megközelíthetőek.

Az érintett ingatlan részek rendelkeznek az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás), a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre, valamint mentális gondozásra alkalmas helyiségekkel.

Továbbá az egészségügyi ellátás céljára, valamint a gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre, és a látogatók fogadására szolgáló helyiségekkel.

A szakápolási központ vonatkozásában biztosított a lakószobában egy ellátottra legalább hat négyzetméternyi lakóterület, tíz ellátottra legalább egy fürdőkád vagy zuhanyzó, valamint nemenkénti illemhely és biztosított a folyamatos fűtés- és melegvíz-szolgáltatás.

 

Az intézmény a Szakápolást is nyújtó idősek otthonában 60 férőhelyen nyújt szakápolást annak a 18. életévét betöltött személynek,

  1. a) aki idősotthoni ellátásra gondozási szükséglettel rendelkezik,
  2. b) aki betegségéből adódóan szakápolást igényel, de akut fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra és állandó orvosi felügyeletre nem szorul, és
  3. c) akit a kezelőorvosa vagy - intézményi jogviszony fennállása esetén - a szociális intézmény orvosa szakápolási központba beutalt.

 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatás célja az ellátásban részesülő személyek önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének megkönnyítése; az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés és bánásmód horizontális alapelveinek megvalósításával. Az intézmény által biztosított szolgáltatás feladata, hogy a támogatásra szoruló idős lakosság számára önálló életvitelének fenntartásában szükséges mértékű támogatást nyújtson; az önellátó képesség lehetőség szerinti helyreállításának, kiegészítésének, - amennyiben ez egészségi állapotánál fogva nem lehetséges -, ápolásának-gondozásának céljával.

Az intézmény célja, hogy az ellátásban részesülő személyek részére a legmagasabb szintű és egyénre szabott, kliens centrikus szolgáltatást nyújtson.

A Szakápolási Központ a teljes körű ellátás biztosításának keretében gondoskodik az ellátottak étkeztetéséről, egészségügyi ellátásáról, lakhatási feltételek optimális szintű biztosításáról, mentálhigiénés ellátásról, foglalkoztatásról.

A Szakápolási Központ működtetését indokolja a működési területéhez tartozó települések lakosságának korösszetétele és az idős emberek egészségi, mentális, fizikai állapota. 

A telephely a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően személyre szabott, differenciált szakmai munkával biztosítja az az idős otthoni ellátást.

A mindennapi munka középpontjában a gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek ellátása áll, cél az intézményi ellátottak részére a lelki egészség, ezzel együtt a boldog, békés, csendes időskor biztosítása.

Szakmai munkával olyan program megvalósítása a cél, amely során az ellátottak egyéni képességek szintjén elérhető legjobb szociális adaptációt, önállóságot elérhessék.

Az ellátások szervezése és megvalósítása az igénybevevők szükségleteihez igazított.

 

A szociális munka alapelveinek betartásával az intézmény működése során, szakképzett, hivatásuk iránt elkötelezett munkatársakkal biztosítja a Szt. -ben és végrehajtási rendeleteiben előírt szolgáltatásokat.

A szakápolás során folyamatosan kívánjuk biztosítani a beteg/ellátott pszichés támogatását, étkezési, és életmód tanácsadást, valamint a szükséglethiányainak megfelelő alap,- szakápolást, illetve az ápolási folyamat dokumentálását. A rendszeres kommunikációt a házi-, illetve a kezelőorvossal és a beteg/ellátott ellátásában résztvevőkkel.

Az intézményben a gondozás és az alapápolás mellett, és azzal együtt végzett szakápolási tevékenység biztosítja az ellátottak komplex ellátását, ezáltal csökken a kórházban töltött napok száma, ezzel együtt a nozokomiális fertőzések, egyéb szövődmények (nyomási fekély, MRSA és Clostridium diff. fertőzések, stb.) kialakulásának kockázata is.

 

Az intézmény ellátási területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és Hajdú-Bihar vármegye

 

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A bihariszoc.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.