Hajdú-Bihar Vármegye

4130 Derecske, Sas u. 1

 

Az intézmény bemutatása

 

A Bíborka Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye integrált szociális intézmény 2016. október 1. napján jött létre a Derecske belterületén, természetben 4130 Derecske, Sas utca 1. szám alatt. Az ellátásra használt ingatlan 2016. október 01. napjától használati megállapodás keretében, határozatlan időre, ingyenes használatba került a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft-től, a Szociális Esély NKft. jogelődjétől.

A Bíborka Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye 4130 Derecske, Sas u. 1 szám alatti székhely épülete 2005 évben épült a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kétszintes tetőteres 68 férőhelyet biztosító intézmény épülete a város központjához közel csendes lakóövezetben található Az épület teljesen akadálymentesített. Külső bejáratok rámpákkal ellátottak, a belső folyósókon kapaszkodók vannak felszerelve. Akadálymentesített fürdő és WC áll rendelkezésre. Az emeletek közötti akadálymentes közlekedést felvonó biztosítja, melynek alapterülete 5 m2, így a fekvő betegek, valamint a mozgásában akadályozott személyek emeletek közti szállítása is megoldott.  Az ellátottak elhelyezése 33 db 2 ágyas szobákban és 1 db 3 ágyas szobában történik. A lakószobákhoz 4 db szoba kivételével kis előszoba és fürdőszoba tartozik. Az épület földszintjén és emeletén 1-1 közös illemhely és fürdőszoba található. A földszinti rész teljesen körbe járható. Az udvaron padok, napernyők, szalonnasütő, kemence kaptak helyet, mely a pihenést, kikapcsolódást biztosítja az ellátottaknak. Nyári időszakban, jó időben az udvaron gyakran szerveződnek szabadidős foglalkozások, vetélkedők, csoportos zenés játékok. Az intézmény lehetőséget biztosít a közösségi élet gyakorlására az imateremben, a társalgóban, a konferencia teremben, könyvtárban, valamint a teakonyhában. A foglalkozások lebonyolítására a „kis ház” kreatív fejlesztő szoba, valamint kondicionáló terem áll az ellátottak rendelkezésére. A közösségi terekben társalgó, tévé- és látogatók fogadására alkalmas helyiség található. Fejlesztő foglalkoztatásnak a szövő-kerámia műhely ad helyet.

Az intézmény tálaló konyhával rendelkezik. Napi ötszöri étkezést, és az orvos által elrendelt diétás ételféleségeket biztosítja, ebből a napi fő étkezést főtt étel formájában. Az étkezés az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények között történik. A tálalókonyha megfelel a HACCP előírásoknak.

 

A Bíborka Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye székhely, 31 férőhelyen végzi a fogyatékossággal élő személyek, valamint 23 férőhelyen végzi a pszichiátriai beteg személyek ápolását-gondozását. Az ellátottak 2-3 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre.

Az intézmény célja a fogyatékossággal élő, valamint a pszichiátriai beteg személyek ápolása-gondozása. Az intézmény biztosítja az alapvető szükségleteken kívül a speciális betegségüknél, fogyatékosságuknál fogva sérülékeny emberek megóvását, igyekszik pótolni számukra a családi otthont. A szakemberek folyamatosan gondoskodnak az ellátottak célszerű és hasznos tevékenységének megszervezéséről, képességeik, készségeik feltárásáról, fejlesztéséről, szinten tartásáról, terápiás célú foglalkoztatásáról.

Az intézményben az ellátott részére olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget nyújtunk, amelynek során az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására, képességeinek, készségeinek javítására, szinten tartására kerül sor. A gondozás a fogyatékossággal élő személy, valamint a pszichiátriai beteg személy szükségleteihez alkalmazkodik a fizikai és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt.

A gondozási formák egyénre szabottan, az ellátottak állapotának és gondozási szükségleteinek figyelembevételével gondozási egységekben és gondozási csoportokban kerül megvalósításra.

A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

A pszichiátriai beteg személyek otthonában azon nagykorú, krónikus pszichiátriai betegek ápolását, gondozását végzi, akik az ellátás igénybevételének időpontjában akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, nem veszélyeztető állapotúak, valamint egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

 

A Bíborka Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye székhely 11 férőhelyen végzi a fogyatékossággal élő személyek rehabilitációs ellátását.

A fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi ellátásban elsősorban enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékossággal személyek rehabilitációja történik, amely a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja. A fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi ellátása előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, társadalmi integrációját, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást.

Cél a biztonságos és nyugodt életfeltételek megteremtése kiegyensúlyozott és megfelelő körülmények között, illetve az ehhez szükséges szolgáltatások nyújtása minden ellátott részére.

További cél, hogy az ellátást igénybe vevők általános egészségi állapota javuljon, valamint, hogy az állapot rosszabbodást késleltetni tudjuk.

A szakdolgozók feladata az ellátottak korának és egészségi állapotának megfelelő, korszerű fizikai, egészségügyi, terápiás és pedagógiai ellátás biztosítása. A szakemberek folyamatosan gondoskodnak az ellátottak célszerű és hasznos tevékenységének megszervezéséről, képességeik, készségeik feltárásáról, fejlesztéséről, szinten tartásáról, terápiás célú foglalkoztatásáról. A rehabilitációs intézményi ellátás az értelmi fogyatékossággal élő felnőttek elhelyezését szolgálja azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson számukra rehabilitációjukhoz, társadalomba való integrációjukhoz.

A fogyatékos személyek rehabilitációs intézményébe jellemzően 18. életévét betöltött enyhe értelmi fogyatékossággal élő személyek elhelyezése történik, akiknek képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása, fejlesztése csak intézményi keretek között valósítható meg. A rehabilitációs intézményi ellátás azt a célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson számukra rehabilitációjukhoz, társadalomba való integrációjukhoz. Az ellátottak többsége enyhe értelmi fogyatékossággal élő személy, akiknél a fogyatékosság mellé gyakran társul tünetként magatartási zavar, vagy más egyéb pszichiátriai megbetegedés. Többségük az intézményi életformához szocializálódott, így szinte minden ellátási területen segítségre szorulnak. A készségfejlesztés területén a napi praktikus ismeretek elsajátítására, háztartási gépek használatának megtanítására, valamint a környezet rendbetételének, a környezetük rendben tartásának megtanítására van szükség. Az ellátást igénybevevők gondozási szükségletei változók, a fogyatékossággal élő ellátottak a személyes higiénés ellátásban segítséget igényelnek. Az ellátottak nagyfokú segítséget igényelnek az ügyintézésben, kommunikációs akadályok leküzdésében munkavállalás, intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatás terén is.

 

Az ellátás időtartama nem haladhatja meg a három évet, mely időtartam egy alkalommal legfeljebb két évvel meghosszabbítható, ha az ellátott életvitelének kialakítása további segítséget igényel.

 

A Bíborka Integrált Szociális Intézmény Hajdú-Bihar Vármegye székhely 3 férőhelyen végzi a pszichiátriai beteg személyek rehabilitációs intézményi ellátását.

A szolgáltatás célja a pszichiátriai betegségben szenvedő személyek rehabilitációs célú ellátása, amely komplex tevékenység. A szolgáltatást igénybevevő személyek részére teljes körű fizikai, mentális és életvezetési segítség nyújtása.

Alapvető célunk, a segítés és a gyógyítás, a pihenésre vágyó, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása. Ennek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg. Együtt kívánunk működni a szakemberekkel, illetve az ellátottakkal úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre juthasson.

Az intézmény biztosítja az ellátottak gondozását-ápolását, életkoruknak, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő komplex ellátását, lelkigondozását és egyéb rehabilitációs tevékenységük megszervezését. Mindezt a magas szintű szakmaiság, a humánum jegyében teszi a gondozottakért érzett elkötelezettséggel és felelősségvállalással.

Az intézményben foglalkoztatás szervező, szociális, és terápiás munkatárs is kínál csoportos fejlesztő programokat. Szükség esetén egyedileg foglalkozik az ellátottakkal, de a munkatársakkal is részt vesz konfliktusos helyzetek megoldásában. Rendszeresen szerveznek a készségeket fenntartó foglalkozásokat, közös rendezvényeket a szabadidő eltöltésére.

Kiemelkedő szerepe van a lelkigondozásnak. Vallásgyakorlásra is lehetőséget biztosít az intézmény. Az intézményben élő pszichiátriai betegek személyre szabott fizikai ápolása-gondozása, szociális és mentálhigiénés ellátása és az egyéni képességeknek és igényeknek megfelelő folyamatos foglalkoztatása.

Az ellátás tartalma egyénre szabott fizikai ápolás-gondozás, rehabilitáció, szociális és mentálhigiénés ellátás, az egyéni képességeknek és igényeknek megfelelő folyamatos foglalkoztatás.

Az intézmény feladata a székhely ellátási területén élő, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai betegek ellátása, akik egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. A rehabilitációs intézményi ellátás azt a célt szolgálja, hogy segítséget nyújtson számukra rehabilitációjukhoz, társadalomba való integrációjukhoz.

Az ellátottak többsége az intézményi életformához szocializálódott, így szinte minden ellátási területen segítségre szorulnak. A készségfejlesztés területén a napi praktikus ismeretek elsajátítására, háztartási gépek használatának megtanítására, valamint a környezet rendbetételének, a környezetük rendben tartásának megtanítására van szükség. Az ellátást igénybevevők gondozási szükségleteiváltozók, segítséget igényelnek.

Az ellátottak nagyfokú segítséget igényelnek az ügyintézésben, kommunikációs akadályok leküzdésében munkavállalás, intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatás terén is.

 

Az intézmény az általa nyújtott szolgáltatásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (szociális törvény), annak végrehajtási rendeleteiben, valamint a szakmai követelményeknek megfelelő módon végzi, a szociális munka eszközrendszerét használva, és együttműködve a szociális, egészségügyi, valamint közigazgatási rendszerekkel.

 

Az intézmény ellátási területe országos.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bihariszoc.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.