4031 Kishegyesi út 88.

 

Az intézmény bemutatása

 

A Hóvirág Terápiás Ház Debrecen Hajdú-Bihar vármegye megyeszékhelyén Debrecen keleti részén a Tócóvölgyben helyezkedik el. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető, az M35-os autópálya közelsége miatt a személyre szabott utazás kényelmes és gyors. Az intézmény öt külön álló épületből tevődik össze, az osztályok átjáráshoz a szerviz utak biztosítottak. Az intézmény teljesen körbe járható, belső udvara parkosított. Az épületek részben akadálymentesített, az udvaron padok, székek vannak kihelyezve, mely a pihenést, kikapcsolódást és a közösségi életet biztosítja az ellátottak részére.

 

A Hóvirág Terápiás Ház Debrecen telephely fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonának engedélyezett férőhelyszáma 50, de jelenleg 40 férőhelyen végzi a fogyatékossággal élő személyek ápolását-gondozását. A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

A pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthonának engedélyezett férőhelyszáma 200, de jelenleg 166 férőhelyen végzi a pszichiátriai beteg személyek ápolását-gondozását. A pszichiátriai betegek otthonába, azon nagykorú, krónikus pszichiátriai betegek ápolását, gondozását végezzük, akik az ellátás igénybevételének időpontjában akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, nem veszélyeztető állapotúak, valamint egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

Az intézményben az ellátott részére olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget nyújtunk, amelynek során az ellátott szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására, képességeinek, készségeinek javítására, szinten tartására kerül sor. A gondozás a fogyatékossággal élő személy, valamint a pszichiátriai beteg személy szükségleteihez alkalmazkodik a fizikai és egészségügyi ellátás, a mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás tekintetében egyaránt.

A gondozási formák egyénre szabottan, az ellátottak állapotának és gondozási szükségleteinek figyelembevételével gondozási egységekben és gondozási csoportokban kerül megvalósításra.

Az intézmény biztosítja az alapvető szükségleteken kívül a speciális betegségüknél, fogyatékosságuknál fogva sérülékeny emberek megóvását, igyekszik pótolni számukra a családi otthont. A szakemberek folyamatosan gondoskodnak az ellátottak célszerű és hasznos tevékenységének megszervezéséről, képességeik, készségeik feltárásáról, fejlesztéséről, szinten tartásáról, terápiás célú foglalkoztatásáról.

Jelenleg a pszichiátriai beteg személyek ellátása nem történik elkülönítetten a fogyatékossággal élő személyek ellátásától. Az intézmény minden osztályán élnek pszichiátriai, valamint fogyatékossággal élő személyek. Az intézményben öt osztály működik.

A szobák bútorozottak, igény szerint saját bútorzat használata engedélyezett. Az épületrészekben, a közösségi térben televízió is található.

A Kormányhivatal határozata alapján a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona szolgáltatás a Hóvirág Terápiás Ház Debrecen ideiglenes hatályú bejegyzéssel rendelkezik. A határozatlan, vagy határozott idejű bejegyzés érdekében a fenntartónak biztosítani kell az egy lakóra előírt 6 m2 nagyságú lakóterületet (már biztosított), valamint egy lakószobában maximum 4 fő elhelyezését (már biztosított), tíz ellátottra nemenkénti illemhely kialakítását, továbbá az épületen belüli és kívüli akadálymentes közlekedést (jelenleg folyamatban van).

Az intézmény az általa nyújtott szolgáltatásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (szociális törvény), annak végrehajtási rendeleteiben, valamint a szakmai követelményeknek megfelelő módon végzi, a szociális munka eszközrendszerét használva, és együttműködve a szociális, egészségügyi, valamint közigazgatási rendszerekkel.

 

Az intézmény ellátási területe Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bihariszoc.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.