4130 Derecske, Morgó tanya 1.

 

Az intézmény bemutatása

 

A Berkenye Támogat-Lak Szolgáltató Központ Derecske támogatott lakhatás keretében a 18. életévüket betöltött, enyhe, középsúlyos értelmi és súlyos, halmozott fogyatékossággal élő személy részére biztosít ellátást, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja a szolgáltatás elemeket, melyek a következőek:

 1. Támogatott lakhatás

A támogatott lakhatás, lakhatást szolgáló épületei a város családi házas övezetében egy-egy szomszédos utcájában találhatóak, így teljesen megvalósul a lakóhelyi integráció. A Berkenye Támogat-Lak Szolgáltató Központ Derecske a lakhatási szolgáltatását hat lakóegységben, 10-12 fő számára kialakított házakban nyújtja, melynek férőhelyszáma 72 fő:

 • 4130 Derecske, Mikes Kelemen u. 2/a.
 • 4130 Derecske, Bors u. 3/c.
 • 4130 Derecske, Móricz Zsigmond u. 12.
 • 4130 Derecske, Bajcsy-Zsilinszky u. 53.
 • 4130 Derecske, Kossuth Lajos u. 54.
 • 4130 Derecske, Tulipán u. 18.

Az épületek akadálymentesítettek, nagyobb udvarral, akadálymentes parkolóval rendelkeznek.  A kertekben lehetőséget biztosítunk szabadidős tevékenységekhez, közösségi együttlétekhez, minden lakóház alapfelszereltségéhez kerti bútor tartozik. A házakban a szobák kétágyasak, a 12 négyzetmétert meghaladó lakószobák biztosítják a lakók számára a nyugodt elvonulás lehetőségét. A házak koedukáltak, a közösségek összeállítása, kialakítása az érintettek bevonásával történik, baráti-, párkapcsolatok és egyéni kérések figyelembevételével. Lehetőséget biztosítunk igény szerint párok elhelyezésére. A tágas közösségi tér magába foglalja a főzésre alkalmas konyharészt, az étkezőt és a nappalit. Főzés céljából villanytűzhely áll a lakók rendelkezésére. A személyes ruházat mosását automata mosó-szárítógépek biztosítják. A fürdőhelyiségek, mellékhelyiségek szintén alkalmasak mozgássérült lakók általi használatra is. A lakóházak bútorzata, konyhai- és egyéb tárgyi felszereltsége ellentétben az intézményesített ellátással minden tekintetben családias, otthonos életformát, barátságos hangulatot biztosít. 

Célunk, hogy a támogatott lakhatást igénybe vevők olyan támogatást kapjanak, ami teljes egészében a szükségleteikhez és elvárásaikhoz illeszkedik, egyénre szabottak.

 Az igénybevevő életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelően biztosítja a lakhatást, illetve egyéb szociális szolgáltatásokat az ellátott önálló döntése, szükséglete, képességei, készségei maximális figyelembevételével.

 1. Fogyatékos személyek nappali ellátása

A Berkenye Támogat-Lak Szolgáltató Központ Derecske fogyatékos személyek nappali ellátásának   férőhelyszáma 72 fő. A fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézménye a Berkenye Támogat-Lak Szolgáltató Központ Derecske épületében helyezkedik el, csendes, nyugodt helyen (4130 Derecske, Morgó tanya 1.).

A Szolgáltató Központ fél hektár gondozott kerttel (speciális sajátosság), pihenőkkel, zöld felülettel, pihenésre és foglalkozásra alkalmas terasszal rendelkezik. A nagy kert biztosítja az ellátottak részére a családias légkört. A Szolgáltató Központ a mozgássérültek részére külön kialakított parkolóval rendelkezik. A Berkenye Támogat-Lak Szolgáltató Központ Derecske a jogszabályi előírásoknak megfelelő számú és funkciójú helyiség található. Minden szempontból biztosítottak a munkavégzés, valamint az igénybevétel feltételei: szolgáltatásonként elkülönülő dolgozó szobák, személyi tevékenységre alkalmas helyiségek, közösségi együttélésre kialakított társalgó, étkező, foglalkoztató található a Szolgáltató Központ épületében. A Szolgáltató Központ akadálymentesített (rámpa, kerekesszékhez mért ajtószélesség, akadálymentes vizesblokk, küszöbnélküliség és az épületen belül és kívül is kapaszkodók állnak az ellátást igénybevevők részére). 

A Berkenye Támogat-Lak Szolgáltató Központ által működtetett fogyatékos személyek nappali ellátásában 6-8 fős gondozási csoportok kerülnek kialakításra.  A szolgáltatás lehetőséget biztosít szocioterápiás foglalkoztatásra, az egyéni gondozási és foglalkoztatási tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának és fizikai képességének megfelelően. Az ellátottak fejlesztése több különböző területen, de ezeket egységbe foglalva zajlik.

A szolgáltatás célja a támogatott lakhatásban élő ellátottak részére a napi életritmust biztosító napközbeni szolgáltatás nyújtása, hogy az igénybevevő képessé váljon az önellátásra, az önálló életvitelre, valamint kapcsolatai és közösségi részvétele erősödjön. Mindezek segítségével az önálló élet kialakításának, illetve a társadalomba való integrációjának esélyét növeljük. A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő (támogatott lakhatás), önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos személyek részérére biztosít lehetőséget.

 1. Támogató szolgáltatás

A Berkenye Támogat-Lak Szolgáltató Központ Derecske által működtetett támogató szolgáltatás 72 fő ellátását végzi. A támogató szolgáltatás ellátást a támogatott lakhatásban élő ellátottjaink számára alakítottuk ki, melynek kialakítása során figyelmet fordítottunk arra, hogy valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó ellátottra kiterjedjen, és szolgáltatásai az egyéni szükségletekhez igazodjanak.

A támogató szolgálatnak az önálló életvitel teljessége kiterjed mind a személyes térre (lakókörnyezet), mind a közösségi élet színhelyeire (lakókörnyezeten kívüli terek, közszolgáltatások). A szolgáltatás révén a fogyatékossággal élő személy hozzájut az önálló életviteléhez szükséges segítő tevékenységhez, illetve a szolgáltatás révén képes kapcsolatot teremteni más szolgáltatásokkal, s a szolgáltatás révén azokat önállóan igénybe venni.

Fontosnak tartjuk, hogy a meglévő képességekre építve azok tovább funkcionáljanak, ezáltal fejlődjenek, illetve a funkcióvesztés minél később és minél kisebb arányú legyen (rehabilitáció elve).

A Berkenye Támogat-Lak Szolgáltató Központ Derecske támogató szolgálatának céljait, feladatait, tevékenységeit a hatályos jogszabály és az azokhoz illeszkedő szakmai irányelvek határozzák meg. A Szakmai rendelet alapján a támogató szolgáltatás a tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási segítségnyújtás, szállítás, felügyelet, készségfejlesztés, gyógypedagógiai segítségnyújtás, szolgáltatási elemeket biztosítja.

 1. Házi segítségnyújtás

A Szolgáltató Központ a házi segítségnyújtást a támogatott lakhatást biztosító lakóegységekben látja el. Az intézmény ezzel a feladatszervezéssel biztosítja azt, hogy az igénybe vevők lakhelyükhöz lehető legközelebb vehessék igénybe a szociális szükségletükhöz igazodó ellátásokat.

A házi segítségnyújtás keretében az ellátást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, lakásán kell biztosítani, szükségleteinek megfelelően. A házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatási forma jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a – koruk, egészségi állapotuk miatt szociális szükséglettel rendelkező – emberek, biztonságos, megszokott lakókörnyezetükben a lehető leghosszabb ideig önálló, ill. részben önálló életvitelt folytassanak, emberi méltóságukat családi és közösségi kapcsolataikat megőrizve élhessenek. A házi segítségnyújtás megszervezése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátás személyre szabottan, az igénybevevő fizikai, mentális és egészségügyi és szociális szükségleteit maximális figyelembevételével történjen.

 1. Étkeztetés

Az étkeztetés célja, hogy az Szt.-ben rögzítettek értelmében az alapellátás keretén belül legalább napi egyszeri meleg étkezést biztosít azon igénybevevők részére, akik arra szociálisan rászorultak, illetve azt önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkezésben részesítjük továbbá azon igénylőt is, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága, illetve rendkívüli élethelyzete miatt nem képes étkezéséről más módon gondoskodni.

A telephelyen 500 adagos főzőkonyha működik, mely a HACCP előírásoknak teljeskörűen megfelel. Az étkeztetés ezen konyháról kerül biztosításra, munkanapokon hétfőtől – péntekig. Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapokon történő étkeztetésfeltételeit is biztosítja a telephely.

Az ellátottak életkori sajátosságait, egészségi állapotát, orvosi előírásokat figyelembe véve készül a napi egyszeri meleg étkezés a szükséges kiegészítésekkel, diétás étrend biztosításával. A diétás étrendet szakorvosi javaslat alapján a dietetikus állítja össze és diétás szakács készíti el.

A telephelyen az étkezés igénybevételének lehetőségei:

 • elvitel (névreszóló, tiszta, váltó ételhordóban) 11:00 órától 14:00-óráig,
 • kiszolgálás, egyidejű helyben fogyasztással, ahol biztosított a kulturált étkeztetés feltételei
 • lakásra szállítás az intézmény gépjárműjével, igény esetén az ellátást igénybe vevő részére az étel 11:00-13:00 között kiszállításra kerül.

Az étkezési igényeket egy héttel előre jelezni kell az étkeztetésben dolgozó munkatárs felé.

 

Az intézmény ellátási területe a támogatott lakhatás vonatkozásában országos, az alapszolgáltatások (fogyatékos személyek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés) tekintetében pedig Derecske város közigazgatási területe.

 

 

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A bihariszoc.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.